Hladni postupci prerade

 

Hladna reciklaža predstavlja proces pri kome se na pogodan i ekonomičan način saniraju kolovozi ili pak grade novi.

 

Proces je baziran na korišćenju i preradi postojećih slojeva kolovozne konstrukcije uz dodatak potrebnih agenasa u jednu kvalitativno drugu kategoriju - stabilizovani visoko vredan sloj, potrebne debljine do 20cm.

 

Recikler WR 4200

 

- prerađuje postojeće materijale u kolovoznoj konstrukciji u kvalitetan sloj debljine do 20cm


- dnevni učinak je >5000 m²/dan


- radna širina promenjljiva od 2,2m do 4,2m

 

Do sada je sa ovom opremom u Srbiji izrađeno oko 645.447,00m reciklaže.

 

Pored reciklera WR 4200, kao izuzetno moćna i robusna mašina koja u jednom prolazu reciklira sloj i do 20cm, tu je i

CR 2500, sa radnom sirinom do 2,2m.

 

 

Obe ove mašine kao vezivo mogu da koriste kreč, cement, bitumensku emulziju, bitumen, penušavi bitumen ili pak kambinaciju ovih veziva.


Sva ova veziva nalaze se u priključnom uređaju WM 1000 koji ima toliki kapacitet da se reciklaža može raditi bez dnevnog prekidanja.

 

MW1000

 

 

 

Da bi se remiksovani ili reciklirani materijali ugradili do potrebne zbijenosti sloja, raspolažemo sa čitavim setom potrebnih valjaka.

 

roling   hd75

 

 

 

Kako su za obe tehnologije potrebna stalna ispitivanja i praćenja kvaliteta, angažuju se istraživačke laboratorije koje, pored klasične opreme imaju i odgovarajuću laboratorijsku jedinicu i opremu za kontrolu izvedenog sloja.

 

lab