Topla reciklaža (remix plus)

 

Naziv opreme Tip Proizvodjač  

Remikser

Predgrejač

Predgrejač

Cisterna za gas

Cisterna za bitumen

RX 4500

HM 4500

HM 4500

1713/42

1213/42 KK

Wirtgen Nemačka

Wirtgen Nemačka

Wirtgen Nemačka

Mercedes FAP

Mercedes FAP

 

 

 

 

Hladna reciklaža

 

Naziv opreme Tip Proizvodjač  

Recikler

Recikler

Mašina za suspenziju cementa

Mašina za suspenziju cementa

Cisterna za vodu

Cisterna za bitumen

WR 4200

CR 2200

WM 1000

WM 1000

-

-

Wirtgen Nemačka

Wirtgen Nemačka

Wirtgen Nemačka

Wirtgen Nemačka

LINDENNUE

LINDENNUE

 

 

 

 

 

Oprema za sabijanje

 

Naziv opreme Tip Proizvodjač  

Drumski valjak

Drumski valjak

Drumski valjak

Drumski valjak

Drumski valjak

Drumski valjak

Drumski valjak

Drumski valjak

Drumski valjak

HD75K

HD75

HD75

HD90

HD90K

HD130

HD130

HD130

2520D

HAMM

HAMM

HAMM

HAMM

HAMM

HAMM

HAMM

HAMM

HAMM

 

 

 

 

Ostala oprema

 

Naziv opreme Tip Proizvodjač  

Glodalica

Tegljač

Niskonoseća prikolica

W500

Actros 2657

STNL 443/80

Wirtgen Nemačka

Mercedes

Goldhofer