Topli postupci prerade slojeva asfalta (remiks plus)

 

voz  

- radna širina do 4,5m


- max dubina prerade 6cm


- izrada novog sloja do 3cm

 

- učinak do 2-6 m/min

 

 

Radom remiksera vrši se popravka oštećenjog sloja asfalta uz:

 

topla reciklaza  

- korekciju granulometrijskog sastava


- korekciju tipa i količine bitumena


- obezbeđuju se vrlo dobri radni slojevi

 


 

Za vreme rada mašine u jednoj traci, saobraćaj se obavlja na svim ostalim trakama.

 

  topla2

 

Do sada je ovom opremom izvedeno 1.912.075,00m² remiksa na autoputevima i putevima prvog reda.

 

 

Da bi se remiksovani ili reciklirani materijali ugradili do potrebne zbijenosti sloja, raspolažemo sa čitavim setom potrebnih valjaka.

 

roling   hd75

 

 

 

Kako su za obe tehnologije potrebna stalna ispitivanja i praćenja kvaliteta, angažuju se istraživačke laboratorije koje, pored klasične opreme imaju i odgovarajuću laboratorijsku jedinicu i opremu za kontrolu izvedenog sloja.

 

lab